Vår verksamhet

Vi vet vad brukaren har rätt till, och kan hela processen.

Ett genuint intresse av personlig assistans och bred kompetens inom organisation och samordning är grunden i vår verksamhet. Inom bolaget finns även tillgång till juridisk kompetens. Till skillnad från de riktigt stora assistansbolagen har vi möjlighet att vara flexibla och anpassa oss efter kundens behov. Hos oss sköts allting internt och vi tillämpar alltid korta vägar till beslut – allt från service och kontakter till rekrytering och administration. Det gör oss snabba och effektiva.

Hos oss sköter vi all typ av administration inom verksamheten. Vi sköter kontakten gentemot försäkringskassa, kommun och eventuella andra aktörer helt kostnadsfritt för dig.

Vårt kontor finns på Kungsgatan 4C i Motala. Här har Jan, Kim, Camilla och Lollo sina arbetsplatser och vi bedriver även verksamhet för våra kunder och medarbetare. Vi erbjuder t ex föreläsningar, utbildningar samt gemensam matlagning och samvaro. Här ska man alltid känna sig välkommen för en pratstund eller fika!

Vi har tillstånd från IVO att bedriva personliga assistans sedan 13 mars 2012. I november 2013 gjorde IVO en inspektion med fullt godkänt resultat där IVO lyfte fram vårt nära samarbete och engagemang för våra kunder och medarbetare. I december 2014 fick vi R-licens som ett av sju bolag i Sverige inom personlig assistans. Vilket vi är mycket stolta över då en R-licens är en unik kvalitetsstämpel som tilldelas företag som är kända för god affärsetik. Licensen fick vi efter en noggrann prövning utifrån ekonomi, ägarstruktur och rykte.